Samarbeten på lokal nivå

Samarbetspartners

Bd Care arbetar aktivt och medvetet för att så många av våra samarbeten som möjligt ska vara lokalt förankrade på de platser vi verkar.