Verksamhetsansvariga på Bd Care

Bd Care AB

Maya Fjällström,
VD

mob 070-347 00 47
e-post maya.fjallstrom@bdcare.se
Maya arbetar som Bd Cares VD och har det övergripande ansvaret för företaget. Hon kommer senast från att ha arbetat som enhetschef på ett boende för ensamkommande flyktingbarn och har även erfarenhet av att arbeta med utsatta barn och ungdomar på Socialtjänsten.
Maya har också arbetat inom polisen med frihetsberövade personer i olika åldrar samt är utbildad journalist med inriktning mot kriminologi. Maya har utbildningar inom allt ifrån behandlingsmetoder, samtalstekniker, traumamedveten omsorg, juridik, krishantering, polisens självskydd samt narkotikans påverkan på ungdomar. Privat är Maya även jourfamilj till barn och unga med olika diagnoser.

BD Care HVB-hem

Petra Sköld,
Föreståndare & Placeringsansvarig HVB-HEM

mob 070-269 00 22
e-post petra.skold@bdcare.se
Petra arbetar som Bd Cares föreståndare och ansvarar för den dagliga driften av verksamheten, vad gäller personal och ungdomar.
Petra har studerat sociologi och har arbetat med ensamkommande ungdomar i ett stort antal år, både som handledare och biträdande chef. Petra är även hon utbildad i behandlingsmetoder, samtalsteknik, brandskyddskontrollant samt har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar i kris.

Pressbilder Maya Fjällström

Maya Fjällström, Färg
Ladda ner Högupplöst bild här

Maya Fjällström, Svartvit
Ladda ner Högupplöst bild här

Maya Fjällström BD Care

Maya Fjällström, Färg
Ladda ner Högupplöst bild här

Maya Fjällström, Svartvit
Ladda ner Högupplöst bild här

Bd Care AB

Fax: 0920-42 05 03
Gemensam telefon till ledning: 0920-180 40
Bd Care org.nr 559121-9513