Bd Care

Konsulttjänster

– På uppdrag av socialtjänsten
Utredningar

Bd Care Familjehem utför konsulttjänster på uppdrag av socialtjänsten. Socionomen/konsulenten arbetar då på ett personligt förordnande. Uppdragen kan bestå av utredningar i enlighet med BBIC, utredningar av familjehem, vårdnadsutredningar samt utredningar enligt SoL och LVM. Vi kan även åta oss att utföra omsorgsbedömningar, skyddsbedömningar gällande relationsfrid, samt andra utredningsuppdrag som kan vara aktuella.

Öppenvårdsuppdrag

Öppenvårdsuppdrag kan innefatta samtalsmetodik, kris- och traumahantering, MI eller FREDA som tillämpad bedömningsmetod inom relationsfrid. Vi erbjuder ävem Multisystemisk terapi. MST är en intensiv familjebaserad öppenvårdsinsats för familjer med ungdomar med allvarliga sociala, emotionella eller utagerande problem. Insatsen syftar till att påverka de faktorer som antas bidra till den unges problem. Dessa faktorer kan finnas hos den unge själv, i familjen och på ungdomens och familjens sociala arenor. På längre sikt är syftet att minska och eliminera den unges problem.