Bd Care

Konsulttjänster

Utredningar

Bd Care Familjehem utför konsulttjänster på uppdrag av kommunernas socialtjänster. Socionomen/konsulenten arbetar då på ett personligt förordnande. Uppdragen kan bestå av utredningar i enlighet med BBIC, utredningar av familjehem, vårdnadsutredningar samt utredningar enligt SoL och LVM. Vi kan även åta oss att utföra omsorgsbedömningar, skyddsbedömningar gällande relationsfrid, samt andra utredningsuppdrag som kan vara aktuella inom kommunal socialtjänst.

Öppenvårdsuppdrag

Bd Care Familjehem kan på uppdrag av socialtjänsten även tillhandahålla öppenvårdsuppdrag. Ett exempel på uppdrag kan vara övervakade umgängen. Personalen på Bd Care Familjehem har förutom en lång erfarenhet av myndighetsutövning vidareutbildningar inom bland annat samtalsmetodik, kris- och traumahantering, MI samt FREDA som tillämpad bedömningsmetod inom relationsfrid.