Nyheter på Bd Care

IVO inspektion utan anmärkningar

By juni 27, 2019 No Comments
BD Care IVO inspektion utan anmärkningar

Detta är Bd Cares första inspektion vilket gör den mer omfattande. Under tre dagar inriktar sig IVO på att granska följande saker;

  • Verksamhetens arbetssätt
  • Verksamhetens kvalité
  • Trygg och säker vård för de inskrivna utifrån lokaler, personalens kompetens och bemanning
  • Rutiner för inskrivning
  • Säkerhet
IVO har också granskat hur verksamheten arbetar med ungdomarnas delaktighet i sin vård samt att verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd.

Utdrag från IVO:s beslut:

”IVO har inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat”

” Verksamheten har haft ett säkerhetstänk när det gäller utformning av lokaler”

”IVO bedömer att personalens har den sammantagna kompetens för att ge förutsättningar för att säkerställa en trygg och säker vård”

”IVO bedömer att ungdomarna har delaktighet i sin vård och att den enskildes integritet respekteras”

”Intervjuad ungdom gav uttryck för att hon är delaktig i sin vardag och att hon har inflytande i sin egen vård och frågorna kring denna”

Läs hela protokollet här

Leave a Reply