Bd Care HVB-Hem

Hämtning av ungdom på annan ort

I de fall det är nödvändigt kan Bd Care erbjuda kostnadsfria hämtningar av ungdomar på annan ort som har fått en placering på vårt HVB-hem. Vid alla hämtningar följer vi vår framarbetade handlingsplan och våra noggranna rutiner.

Bd Care ansvarar för, och utför hämtningen av ungdom. De två personer som utför hämtningarna har båda lång erfarenhet av ordnade transporter och genomför hämtningarna på ett för ungdomen så bra sätt som möjligt. Vi har även tillgång till tolk, om detta skulle vara nödvändigt under resans gång.

Boendet tar vid

När ungdomen kommer till boendet, tar boendets rutiner vid. All nödvändig information lämnas över till placeringsansvarig och arbetande personal, som går vidare med att göra en bedömning av samt skriva in ungdomen på hemmet.

Lägenhet för närstående

BD Care har också en lägenhet i direkt anslutning till boendet som kan nyttjas kostnadsfritt av exempelvis närstående till placerad flicka. Detta är en service som Bd Care tillhandahåller och som inte kostar den placerande kommunen någonting extra.