Bd Care

Bd Care Familjehem

Det finns många barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina biologiska föräldrar, barn och ungdomar som behöver en ny familj och ett omsorgsfullt hem så att livet får möjlighet att ta en annan riktning. Ofta handlar problematiken om missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldrarna, men det kan även vara andra omständigheter i barnets liv och omgivning som helt enkelt kräver en förändring och en familjehemsplacering. Därför finns Bd Care Familjehem.

Bd Care Familjehem vill vara det naturliga, norrländska och långsiktigt hållbara samarbetsvalet för både familjehem och kommuner. Tillsammans med vårt HVB-hem, med beprövad forskning och i nära samarbete med såväl socialtjänster som våra familjehemsföräldrar, hjälper vi både pojkar och flickor till en tryggare tillvaro och en bättre framtid.

Stöd och handledning hela vägen

Bd Care Familjehem finns hela tiden till hands för våra samarbetspartners. Våra familjehemsföräldrar får personligt stöd, värdefull utbildning och kontinuerlig handledning av våra erfarna familjehemskonsulenter. Vårt HVB-hem ger oss dessutom möjligheter att i de fall det är möjligt, agera snabbt om en förändring måste göras med någon av våra familjehemsplacerade flickor. Vi håller regelbunden kontakt under hela placeringen och har jour dygnet runt, allt för att socialtjänsten, familjehemsföräldrarna och barnet ska känna sig trygga med Bd Care.

Våra placeringsalternativ

Bd Care kan erbjuda fyra olika placeringsalternativ. Dessa är:

  • Förstärkt familjehemsvård
  • Kraftigt förstärkt familjehemsvård (hemmavarande vuxen)
  • Jourplacering
  • Förälder- barnplacering

Kontakt familjehem.

Är du intresserad att veta mer om vår familjehemsverksamhet eller vill du anmäla intresse som familjehem? Använd formuläret så kontaktar vi dig så fort vi har möjlighet.
Stina Jönsson

Ansvarig familjehemskonsulent

Ansvarig familjehemskonsulent Stina. Kontakta oss för mer information om Bd Cares familjehem.
Tel: 070-747 77 17
E-post: stina.jonsson@bdcare.se

Maila mig!