Bd Care HVB-Hem

Djur i verksamheten

”Det finns flera undersökningar som visar att ungdomar anger ett djur när de ska lista sina tio viktigaste relationer i livet. Djuret beskrivs som en vän som ger omvårdnad och lindrar känslor av ensamhet”

– Maya Fjällström VD på Bd Care AB.

Djur som terapi och vård

Utöver de behandlingsmetoder och arbetssätt som används i Bd Cares verksamheter, får ungdomarna även ta del av en annan form av omvårdande inslag som har varit väldigt uppskattat och värdefullt. En stärkt hälsa är den centrala målsättningen inom all omvårdnad. Terapeutisk användning av djur finns beskriven sedan 1700-talet. Forskning har med tiden visat att närheten och relationen till djur inte bara har förmågan att minska smärta, stress och depressiva symtom, utan även kan öka den sociala kompetensen hos barn och ungdomar. Därför har vi på Bd Care valt att ha djur i vår verksamhet. Att nyttja djur i en HVB-verksamhet bidrar till att ungdomarna kan lära sig att fatta egna beslut, ta egna initiativ och sätta egna gränser. Det kan även lära dem att reglera, förstå och acceptera sina egna känslor, träna att hantera motgångar och öva på att samarbeta.

Ester: en del av Bd Care HVB-hem

På Bd Cares HVB-hem blir flickorna introducerade till Ester; en snäll och livfull fransk bulldog. Ester är tänkt att kunna finnas med i de situationer där flickorna själva väljer att ha hunden närvarande. Det kan exempelvis vara ett svårt samtal, eller andra tillfällen där flickan känner att hon vill ha en extra omtanke. Närvaron av djur har visat sig kunna både underlätta och möjliggöra för ungdomen att föra ett ingående samtal med personal, utan att känna sig utelämnad. Djuret kan inte bara ge flickan en ytterligare trygg och tröstade närvaro, utan även bidra till att ta fokus från flickan i ett jobbigt samtal.