Nyheter på Bd Care

Bd Care stöttar yrkeshögskoleutbildning

By mars 11, 2020 No Comments

Hösten 2020 startar en ny yrkeshögskoleutbildning på distans för socialpedagoger. Ända sedan tanken väcktes om att denna utbildning skulle bli av, har Bd Care varit involverad och stöttat detta viktiga arbete.

I denna utbildning på 400 poäng, inkluderas LIA 1 och 2 samt ett examensarbete. LIA-platser kommer Bd Care att tillhandahålla genom sitt specifika HVB-hem för flickor i Luleå.

Med i ledningsgruppen för denna utbildning är Bd Cares VD Maya Fjällström. Ledningsgruppens arbete består i att; fastställa en kursplaner för utbildningen, anta sökanden, pröva frågor om tillgodoräknande, utfärda examens- och utbildningsbevis samt svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Detta är ett viktigt arbete som Bd Care är stolta över att få vara delaktiga i.

”  Det är viktigt att det finns en utbildning som kan möta den stora efterfrågan som finns. Att kursplanen håller en hög nivå som också efterliknar den verklighet vi lever i och med de svårigheter vi dagligen möter är absolut avgörande ”, säger Bd Cares VD Maya Fjällström.

Leave a Reply