Nyheter på Bd Care

Bd Care söker handledare till vaken natt arbete

By mars 9, 2021 No Comments

Bd Care söker handledare till vaken natt arbete

Bd Care söker 3 st personer som kan arbeta ensam vaken natt på Bd Cares HVB-hem i Luleå. Då vi är ett HVB-hem speciellt inriktade på flickor med en svår psykosocial problematik, har vi uteslutande kvinnlig personal på boendet och söker därför också kvinnliga medarbetare till dessa tjänster. Du som söker behöver kunna arbeta under perioden 1 juni till 31 augusti -2021.

I arbetsuppgifterna ingår att du ska:

  • Ansvara för att boendet ska upprätthålla sina rutiner och förhållningssätt nattetid.
  • Ansvara för att de individuella riktlinjerna för varje ungdom följs.
  • Kunna bidra med stödjande och tryggande samtal om en ungdom är i behov av detta.
  • Bidra till att nätterna genomsyras av lugn och trygghet.
  • Ansvara för att journalanteckningar förs enligt boendets riktlinjer och rutiner.