Nyheter på Bd Care

Bd Care möter föreningar, skolor & organisationer

By februari 15, 2019 No Comments

Intresset för Bd Care och vår specifika inriktning mot flickor har visat sig stort. Många frågor har kommit från olika föreningar, organisationer och skolor som bland annat undrar;

  • Hur arbetet kring just denna speciellt utsatta grupp av människor fungerar ?
  • Hur är det att arbeta på ett HVB-hem med bara flickor och endast kvinnlig personal ?
  • Hur fungerar samarbetet med vår uppdragsgivare ?
  • Vilka behov och svårigheter måste man ta hänsyn till ?

I och med detta intresse kommer Bd Cares verksamhetschef Maya Fjällström (i mån av tid och möjlighet) att komma ut och berätta om sitt arbete och svara på de frågor och funderingar som finns.

Senast mötte Maya Svefi folkhögskola i Haparanda och de elever som går behandlingsassistentutbildningen.

Leave a Reply