Bd Care

Bd Care HVB-hem

Under 2018 fick Bd Care AB utfärdat sitt tillstånd med stöd av 4 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. Flickor från 13 år till och med dagen de fyller 18 år som lider av en psykosocial problematik.

Vår inriktning

Bd Cares HVB-hem tar endast emot flickor, och vår personalstyrka består uteslutande av kvinnor. Det gör oss unika, och ger oss möjligheter att utforma och anpassa verksamheten speciellt för flickor med psykosocial problematik, med en behandling där flickorna själva är delaktiga i varje steg. Vi har valt vår inriktning med bakgrund av samhällets ökande problem med bland annat sexuellt självskadebeteende, underliggande trauman som kan förknippas till tidigare sexuella övergrepp, samt en skev och oftast ohälsosam självbild. Tillsammans gör vi skillnad där det verkligen behövs.

Vår Verksamhet

När du väl har fått en flickas förtroende, ökar hennes möjlighet att känna sig trygg och engagerad i sin egen utveckling. Därifrån kan vi bygga upp en grund för flickan att stå på. Med den grunden ökar i sin tur möjligheten att känna trygghet inför andra människor. Att leva i en destruktiv miljö kan skapa en ond cirkel och medföra en rad negativa konsekvenser för den unga flickan, med utebliven skolgång och psykisk ohälsa som följd. Därför är det viktigt att boendet som flickan kommer till är en trygg och läkande miljö där hon kan utvecklas, åter bygga självkänsla och känna förtroende för sin omgivning. Den miljön kan vi på Bd Care HVB-hem tillhandahålla.

Kontakt / Ansvarig HVB-Hem.Petra Sköld Bd Care

Petra Sköld

FÖRESTÅNDARE HVB-HEM, Placeringsansvarig

Kontakta Petra för mer information om Bd Cares HVB-hem.
Tel: 070-269 00 22
E-post: petra.skold@bdcare.se

Maila mig!