Nyheter på Bd Care

Bd Cares personal ges möjlighet att arbeta med “Adda Livet”

By mars 5, 2019 No Comments
Bd Care - Adda Livet - Hvb hem Luleå

Bd Care använder sig av ART, Aggression Replacement Training i sin behandlande del på HVB-hemmet. Läs mer om ART här under Arbetsmetoder.

Som en förlängd arm till detta preventionsprogram har Bd Cares personal nu fått möjlighet att arbeta med ett nytt material som heter Adda Livet. Denna kan ses som en fortsättning på ART, eftersom den bygger på manualen för moralträning.

Adda Livet är ett multimediaprojekt som kombinerar novellfilmer, kortfilmer, app, utbildningar, lektionsmaterial och hemsida. Målet är att stärka barn och ungas möjligheter att säga nej till droger, ta ansvar för sitt liv och de livsval som de kan göra.

Adda Livet är unikt eftersom det inte tidigare har gjorts något liknande i Sverige.

Materialet är utarbetat för ungdomar och grupper i åldrarna 14-18 år. Adda Livet kommer ha en bred lektionsbank med lektionsmaterial som man även kan använda för ungdomar som inte tidigare har kommit i kontakt med droger. Lektionerna rymmer också ungdomar med erfarenhet och som har kommit i kontakt med droger på nära håll. Lektionsmaterialet är inte uppbyggd som en enskild behandlingsintervention, utan ska ses som en del av ett förebyggande ANDT-program för skolor, idrottsföreningar, HVB-hem och Fritidsgårdar.

Ungdomar idag kan ha stor kunskap kring droger. Men ofta är det onyanserad kunskap som vilar på argument från de som använder sig av droger. Syftet med lektionsmaterialet är att öka kunskaperna kring blandmissbruk, vett och etikett kring okända preparat och vilka risksituationer som kan vara kopplat till detta.

Leave a Reply