Bd Care AB

Det självklara valet inom HVB-hem och Familjehem

Bd Care är det naturliga, norrländska valet inom vårdkedjan för placering av barn och unga. Vi erbjuder både familjehem och HVB-hem, två verksamheter i nära samarbete och inom samma organisation. Det gör oss till ett tryggt och långsiktigt hållbart alternativ för socialtjänster runt om i landet.

HVB-HEM

HVB-hem enbart för flickor

Bd Cares HVB-hem tar endast emot flickor, och vår personalstyrka består uteslutande av kvinnor. Det gör oss unika, och ger oss möjligheter att utforma och anpassa verksamheten speciellt för flickor med psykosocial problematik, med en behandling där flickorna själva är delaktiga i varje steg.

Familjehem

Familjehem med norrländsk omsorg

Bd Care Familjehem vill vara det naturliga, norrländska och långsiktigt hållbara samarbetsvalet för både familjehem och kommuner. Tillsammans med vårt HVB-hem, med beprövad forskning och i nära samarbete med såväl socialtjänster som våra familjehemsföräldrar, hjälper vi både pojkar och flickor till en tryggare tillvaro och en bättre framtid.

Vi söker fler familjehem
Aktuellt

Nyheter på BD Care