Samarbeten

Vi är stolta över att 95 procent av våra samarbeten är lokala på orten.

Bd Care samverkar med flera aktörer, både för ungdomarnas hälsa samt för att göra deras vardag så begriplig, hanterbar och meningsfull som möjligt.

Teknik & Lärande

Teknikens Hus i Luleå

Vi kommer att samarbeta med TEKNIKENS HUS när det gäller kunskaper, intresse och integration i teknik, natur- vetenskap och matematik. Ungdomarna kommer att få se, praktiskt prova och lära sig genom handledda experiment, anpassat för deras målgrupp. Bd Care kommer även, genom verksamhetschefen, att kännas behjälplig när det gäller framtida projekt som Teknikens Hus anordnar.

Hälsovård

ViSida är vår företagshälsovård.

ViSida är vår företagshälsovård och den som vi anlitar när det gäller utbildningar, HLR samt vid krishantering likväl som vid sjukdomsfall som kräver deras stöd. Denna företagshälsovård kommer även att anlitas när det gäller föreläsningar inom området vård och omsorg och guida oss rätt när det bland annat kommer till personalens vaccinationer.

Språk & Tolkning

Enlace Group AB

ENLACE GROUP är vår lokala tolkförmedling och används när vi behöver en tolkinsats, över telefon eller fysisk person på plats på HVB-hemmet eller i stödverksamheten.

Praktik och möjlig arbetslivserfarenhet

BD Works

BD WORKS hjälper företag att rekrytera och bemanna olika projekt och anställningar inom entreprenadbranschen. På BD Works har våra ungdomar möjlighet att få praktikplats, för att dels skaffa sig arbetslivserfarenhet men också för att få en fot in på arbetsmarknaden inför framtiden.

Aktivera kroppen

ACTIC

Vi på BD Care tycker att det är viktigt med en aktiv fritid. Därför erbjuder vi alla våra placerade flickor att träna och simma, tillsammans med personal eller individuellt.

Säkerhet

Guard Security Service

GUARD SECURITY SERVICE är det vaktbolag som Bd Care samarbetar med. Guard Security Service är ett auktoriserat bevakningsföretag som har sitt säte i Luleå sen 2002.

Meningsfull fritid

VildaKidz

Bd Care är även stolta sponsorer till VildaKidz. Denna förening grundades för att skapa en meningsfull fritid för utsatta barn och unga. Alla barn är välkomna oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ekonomisk bakgrund. Med denna ståndpunkt i åtanke och det faktum att Bd Care och VildaKidz har den gemensamma nämnaren att båda arbetar för att göra livet bättre för utsatta barn och unga, ser vi det som en självklarhet att stödja detta viktiga arbete.