Personal

Människorna bakom verksamheten.

Maya Fjällström BD Care

Maya Fjällström

VD

MOB 070-347 00 47
E-POST maya.fjallstrom@bdcare.se

Maya arbetar som Bd Cares VD och har det övergripande ansvaret för bolaget och dess verksamheter. Maya har stor erfarenhet av att arbeta med utsatta människor och kommer senast från att ha arbetat som enhetschef på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Maya har även arbetat på Socialtjänstens barn och ungdomssektion.

Maya har också under ett antal år arbetat inom Polisen med frihetsberövande personer i olika åldrar och har därigenom gått ett antal olika utbildningar inom självskydd, narkotikans påverkan på ungdomar, krishantering mm. I grunden är Maya utbildad journalist med inriktning mot kriminologi. Maya har även gått en rad utbildningar inom allt ifrån behandlingsmetoder, samtalstekniker, traumamedveten omsorg, juridik mm. Privat är Maya även jourfamilj till barn och unga med olika diagnoser.

Maya Fjällström är den enda personen inom Bd Cares verksamheter som uttalar sig i massmedia. Alla frågor hänvisas därför till henne.

Petra Sköld Bd Care

Petra Sköld

Föreståndare HVB-hem & Placeringsansvarig

MOB 070-269 00 22
E-POST petra.skold@bdcare.se

Petra arbetar som Bd Cares föreståndare, placeringsansvarig och ansvarar för den dagliga driften av verksamheten. Petra kommer att handleda personalen i de olika arbetsmetoderna som kommer att tillämpas och har det övergripande dokumentationsansvaret.

Petra har studerat sociologi och har arbetat med ensamkommande ungdomar i ett stort antal år, både som handledare och biträdande chef. Petra är även hon utbildad i behandlingsmetoder, samtalsteknik, brandskyddskontrollant samt har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar i kris.

Rosie Karlsson

Socionom

Angelica Isacsson Jensen

Lärarutbildning, grundskolan

Ann-Sofi Sturk

Fritidspedagog, mental coach och delaktig i norrbottens övergripande arbete för psykisk ohälsa i kommun och landsting.

Angelica Isaksson

Pedagogisk resurs Högstadiet

Ewa Isaksson

Behörig högstadielärare och beteendevetare

Ellen Lahti

Socionom

Pia Engström

Utbildad mentalskötare, studerat arbete med NPF

Elina Näsvall

Utbildar sig till uska inom psykiatrin
Utöver ordinarie personal

Externa resurser

Våra fantastiska vikarier!

Som inte är att förglömma!