Personal

Människorna bakom verksamheten.

Ledning
Verksamhetschef

Maya Fjällström

MOB 070-347 00 47
E-POST maya.fjallstrom@bdcare.se

Maya arbetar som Bd Cares verksamhetschef och har det övergripande ansvaret för företagets olika verksamheter. Hon kommer senast från att ha arbetat som enhetschef på ett boende för ensamkommande flyktingbarn och har även mycket erfarenhet av att arbeta med utsatta barn och ungdomar på Socialtjänstens barn och ungdomssektion.

Maya har också arbetat inom polisen med frihetsberövande personer i olika åldrar samt är utbildad journalist med inriktning mot kriminologi. Maya har gått en rad utbildningar inom allt ifrån behandlingsmetoder, samtalstekniker, traumamedveten omsorg, juridik, krishantering, polisens självskydd samt narkotikans påverkan på ungdomar. Maya är även jourfamilj till barn och unga med olika diagnoser.

Föreståndare HVB-hem & Placeringsansvarig

Petra Sköld

MOB 070-269 00 22
E-POST petra.skold@bdcare.se

Petra arbetar som Bd Cares föreståndare, placeringsansvarig och ansvarar för den dagliga driften av verksamheten. Petra kommer att handleda personalen i de olika arbetsmetoderna som kommer att tillämpas och har det övergripande dokumentationsansvaret.

Petra har studerat sociologi och har arbetat med ensamkommande ungdomar i ett stort antal år, både som handledare och biträdande chef. Petra är även hon utbildad i behandlingsmetoder, samtalsteknik, brandskyddskontrollant samt har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar i kris.

HVB-Hemmet personal
Samtalshandledare

Stina Bäckström

KBT-terapeut och socialpedagog

Handledare

Rosie Karlsson

Socionom

Handledare

Ewa Isaksson

Behörig lärare och beteendevetare

Utöver deras tidigare erfarenheter och utbildningar, är personal utbildad i behandlingsmetoden ”ART”. Även  ”MI” samt ”TMO” kommer att tillämpas.

Handledare

Jenny Broström

Studerar till beteendevetare på psykologiprogrammet och är integrationspedagog.

Handledare

Agneta Eriksson

Utbildningar inom krishantering, PTSD, trauma, hot och våld. Lång erfarenhet av EKB.

Handledare

Angelica Isacsson Jensen

Studerat lärarprogrammet. Lång erfarenhet av EKB.

Bd Care värdesätter ungdomarnas integritet och trygghet. Därför används en egen vikariepool med ett fåtal fasta vikarier, som alla får kontinuerlig utbildning via företaget.