Personal

Människorna bakom verksamheten.

Maya Fjällström BD Care

Maya Fjällström

Verksamhetschef

MOB 070-347 00 47
E-POST maya.fjallstrom@bdcare.se

Maya arbetar som Bd Cares verksamhetschef och har det övergripande ansvaret för företagets olika verksamheter. Hon kommer senast från att ha arbetat som enhetschef på ett boende för ensamkommande flyktingbarn och har även mycket erfarenhet av att arbeta med utsatta barn och ungdomar på Socialtjänstens barn och ungdomssektion.

Maya har också arbetat inom polisen med frihetsberövande personer i olika åldrar samt är utbildad journalist med inriktning mot kriminologi. Maya har gått en rad utbildningar inom allt ifrån behandlingsmetoder, samtalstekniker, traumamedveten omsorg, juridik, krishantering, polisens självskydd samt narkotikans påverkan på ungdomar. Maya är även jourfamilj till barn och unga med olika diagnoser.

Petra Sköld Bd Care

Petra Sköld

Föreståndare HVB-hem & Placeringsansvarig

MOB 070-269 00 22
E-POST petra.skold@bdcare.se

Petra arbetar som Bd Cares föreståndare, placeringsansvarig och ansvarar för den dagliga driften av verksamheten. Petra kommer att handleda personalen i de olika arbetsmetoderna som kommer att tillämpas och har det övergripande dokumentationsansvaret.

Petra har studerat sociologi och har arbetat med ensamkommande ungdomar i ett stort antal år, både som handledare och biträdande chef. Petra är även hon utbildad i behandlingsmetoder, samtalsteknik, brandskyddskontrollant samt har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar i kris.

Rosie Karlsson

Socionom

Sofia Andersson

Beteendevetare

Angelica Isacsson Jensen

Lärarutbildning, grundskolan

Ann-Sofi Sturk

Fritidspedagog och mental coach

Ewa Isaksson

Behörig högstadielärare och beteendevetare

Ellen Lahti

Socionom

Ana Nazerian

Erfarenhet av arbete på SiS samt EKB-ungdomar

Våra fantastiska vikarier!

Som inte är att förglömma!