Bd Care är stolta över att bedriva ett HVB-hem uteslutande för flickor med en psykosocial problematik.

I vårt arbete använder vi oss av ett lågaffektivt bemötande, där flickorna är delaktiga i varje steg av deras egen behandling.

Med psykosocial problematik innebär; ungdomar som fått en eller flera diagnoser, ungdomar som vistats i olämpliga miljöer, ungdomar som begått enstaka brott, ungdomar som provat på droger eller som levt med ett olämpligt/nedbrytande beteende.

Därför startades BD CARE

Efter att ha arbetat med människor i olika utsatta situationer, bestämde sig Maya Fjällström och Petra Sköld att det var dags att starta ett eget HVB-hem och då rikta sig enbart till flickor.

– Det är en grupp som det många gånger inte läggs lika stort fokus på. De flesta verksamheter byggs upp med ett pojkperspektiv i åtanke.

Vårt mål är att Bd Care ska bli ett HVB-hem som hela Sverige känner till och vill placera ungdomar hos, säger VD Maya Fjällström.

Efter ett grundläggande arbete, samtal med myndigheter och organisationer, analyser av överblick av landets befintliga verksamheter, skapades Bd Care. Namnet Bd syftar till platsen, BD är Norrbottens länsbokstäver. Care är det engelska ordet för omsorg. Norrbottnisk Omsorg helt enkelt.

Vårt mål är att Bd Care ska bli ett HVB-hem som hela Sverige känner till och vill placera ungdomar hos.

Maya FjällströmVD, Bd Care
Djur i verksamheten

Utåver de arbetsmetoder som anvånds i Bd Cares olika verksamhet, får ungdomarna åven ta del av en annan form av omvårdande inslag.

”Bengalen Nova”

Utöver de arbetsmetoder som används i Bd Cares olika verksamheter, får ungdomarna även ta del av en annan form av omvårdande inslag. Hälsa är den centrala målsättningen inom all omvårdnad.

Terapeutisk användning av djur finns beskrivet sedan 1700-talet men fram till idag är användandet av djur till barn och unga mycket begränsad. Det har visat sig att djur inte bara minskar smärta, stress och depressiva symtom. Den ökar även den sociala kompetensen hos barn och ungdomar. På Bd Care innebär detta att vi arbetar med den allergivänliga rasen bengal, möt katten Nova.

Det finns flera undersökningar som visar att ungdomar anger ett djur när de ska lista sina tio viktigaste relationer i livet. Djuret beskrivs som en vän som ger omvårdnad och lindrar känslor av ensamhet.

Maya FjällströmVD, Bd Care
Bd Care Katten Nova

Att använda sig av djur i en HVB-verksamhet gör att ungdomarna;

• kan ta egna beslut, initiativ och lära sig att sätta gränser
• kan lära sig att reglera sina känslor, förstå och acceptera dessa
• kan träna att hantera motgångar
• kan öva på att samarbeta på ett bra sätt

På Bd Care innebär detta att ungdomarna får träffa bengalkatten Nova, som är tränad att finnas vid ungdomarnas sida vid svåra stunder eller andra tillfällen där ungdomen känner att hon vill ha en extra omtanke. Det har visat sig att katten även gör det möjligt för ungdomen att föra ett ingående samtal med personal, utan att känna sig utelämnad eller att fokus ligger på just henne. Bd Care kan även knyta andra djur till verksamheten om det finns önskemål om detta och det överensstämmer med flickans behov och behandling.