Hämtning av ungdom från annan ort

En service som Bd Care tillhandahåller och som inte kostar den placerande kommunen någonting extra.

Bd Care har utarbetat en rutin och handlingsplan i de fall där, ungdom som blivit hänvisad eller fått anvisning till boendet, befinner sig på annan ort och inte har ett ordnat hämtande.

Föreligger det en särskild hotbild eller annan form av oro, kommer två personer att utföra hämtningen tillsammans. I de fall där föreståndare eller verksamhetschef inte har möjlighet att utföra hämtandet, har Bd Care anställt en person just för detta ändamål. Personen som transporterar ungdomen har lång erfarenhet av att arbeta med utsatta människor och arbetar på en myndighet där ordnade hämtande ofta utförs.

Jourrum för personal

Det är viktigt att personalen som jobbar inte ska behöva ryckas upp från sitt arbete med en ungdom för att utföra en hämtning. Det skulle kunna få konsekvensen att ungdomen som blir lämnad kvar på boendet inte längre känner förtroende för personalen och kan även bli irriterad på ungdomen som anländer till boendet.

Den person som hämtar ungdomen kommer att ha tillgång till tolk, om det är nödvändigt och kommer även att tillgodose ungdomens behov vad gäller mat och dryck. När ungdomen kommer till boendet har den personen som hämtat flickan och boendepersonalen ett möte tillsammans med ansvarig chef, för överlämning av information. Efter detta tar verksamhetschefen vid för bedömning av ungdom på plats och boendets övriga rutiner träder in.

Detta är ett exempel på en potentiell konflikt som är lätt att avhjälpa genom att tänka steget längre och samtidigt ge den arbetade personalen en bättre arbetsmiljö.

Petra SköldFöreståndare
Personalkontor