Hämtning av ungdom från annan ort

En service som Bd Care tillhandahåller och som inte kostar den placerande kommunen någonting extra.

Bd Care har utarbetat en rutin och handlingsplan i de fall där, ungdom som blivit hänvisade eller fått placering på boendet, befinner sig på annan ort och inte har ett ordnat hämtande.

– BD Care har också en lägenhet i direkt anslutning till boendet. Denna kan nyttjas kostnadsfritt av exempelvis närstående till placerad flicka. Detta är en service som Bd Care tillhandahåller och som inte kostar den placerande kommunen någonting extra, säger VD Maya Fjällström.

Det är Bd Cares VD som ansvarar för hämtandet av ungdom och som genomför denna hämtning tillsammans med en till person. Dessa två har tillsammans lång erfarenhet av ordnade och säkra transporter och genomför hämtningarna på bästa sättet för den aktuella ungdomen. Under resan har man tillgång till tolk om detta skulle vara nödvändigt.

När ungdomen kommer till boendet tillsammans med VD, startar boendets rutiner vad gäller överlämning av information. VD överlämnar allt material till arbetande personal och placeringsansvarig, som fortsätter med att göra bedömning samt inskrivning av ungdomen.