Bd Cares HVB-hem i Luleå

Unga som levt i en ohälsosam psykosocial miljö, ska få tillgång till rätt vård och behandling.

Det som gör Bd Cares HVB-hem unikt är två saker. Dels det faktum att vi tar endast tar emot flickor med en psykosocial problematik; beteendestörningar, socialt nedbrytande beteende, neuropsykiatriska funktionshinder, utåtagerande beteende eller där den traditionella skolgången är ett hinder. Det andra som gör att Bd Care står ut ur mängden är att personalstyrkan på boendet består av kvinnor. Syftet med verksamheten är att unga som levt i en ohälsosam psykosocial miljö, ska få tillgång till rätt vård och behandling.

Att leva med en destruktiv miljö runt omkring sig kan innebära en rad negativa aspekter för den unga flickan, med utebliven skolgång och psykisk dålig hälsa som följd. Då blir det extra viktigt att boendet man kommer till är en trygg och läkande miljö där stor fokus läggs på personalens kunskaper och omvårdnad. Personalen arbetar utifrån Bd Cares värdeord LIFE, som också genomsyrar hela verksamheten och dess innehåll.

Flickrum

Bd Cares HVB-hem har 12 platser och erbjuder en individanpassad boendeform där varje ungdoms unika förutsättningar tas i beaktning. Boendet ligger inom gångavstånd från ett stort friluftsområde, badplats, idrottsanläggning och skola. Till Luleå centrum är det cirka en kilometer, där myndigheter och vårdgivande instanser finns. Kollektivtrafik finns i direkt närhet till HVB-hemmet och Luleå Airport ligger endast 15 minuters bilfärd från boendet. Bd Care tar emot flickor från 13 års ålder och upp till dagen man fyller 18 år, från hela landet och har en handlingsplan redo om hämtning sker från annan ort (se mer info under rubriken ”hämtning av ungdom”). På HVB-hemmet har varje flicka sitt eget rum på cirka 20 kvadratmeter.

Man delar kök, toalett och dusch. Köket är utformat så att personal och ungdomar tillsammans ska kunna laga mat och det finns många trivsamma allmänna ytor. Boendet genomgick en totalt ombyggnation i samband med att HVB-hemmet skulle starta, vilket innebär att planlösning såväl som inredning och säkerhet är noga anpassat för just denna målgrupp. Säkerheten var en mycket viktig del när man utformade detta HVB-hem och det har bland annat resulterat i en sluss vid ytterdörren, så det blir omöjligt för besökare att gå rakt in på boendet. Andra säkerhetsdetaljer är en stor insynsskyddad tomt, noga utformade rutiner och handlingsplaner vid olika situationer, brandlarm och personlarm.

Lilla Vardagsrummet

När man fått flickans förtroende ökar också möjligheten för flickan att känna trygghet och engagemang i sin egen utveckling. Därifrån kan personalen bygga upp en grund för flickan att stå på och då ökar också möjligheten att känna trygghet med andra människor och vidga deras tilltro till andra människor.

Petra SköldFöreståndare

Flickorna får hjälp och stöd av personalen dygnets alla timmar och i sin profession som handledare hjälper personalen flickorna på bästa sätt genom beprövade arbetsmetoder (se mer info under rubriken ”arbetsmetoder”). Dokumentation är en otroligt viktig del av arbetet på ett HVB-hem, likväl som att sekretesskyddat material, mediciner osv ska finnas oåtkomligt för obehöriga. På Bd Care har man tillgång till ett godkänt valv att förvara allt känsligt material i.

För att vara säker på att all dokumentation följer flickan som en röd tråd genom hennes vistelse på HVB-hemmet, har Bd Care en utökad version av sitt dokumentationssystem. Detta gör det möjligt att scanna in samtliga dokument som tillhör flickan och därmed öka miljömedvetenheten och minska hanteringen av sekretesskyddat material i pappersform.

Matsal & Läxläsningsyta