Bd Cares HVB-hem i Luleå

Unga som levt i en ohälsosam psykosocial miljö, ska få tillgång till rätt vård och behandling.

Det som gör Bd Cares HVB-hem unikt är två saker. Dels det faktum att vi endast tar emot flickor med en psykosocial problematik. Det andra är att personalstyrkan på boendet består av kvinnor. Syftet med verksamheten är att unga som levt i en ohälsosam psykosocial miljö, ska få tillgång till rätt vård och behandling.

– När man fått flickans förtroende ökar också möjligheten för flickan att känna trygghet och engagemang i sin egen utveckling. Därifrån kan personalen bygga upp en grund för flickan att stå på och då ökar också möjligheten att känna trygghet med andra människor och vidga deras tilltro till andra människor, säger föreståndare Petra Sköld.

Att leva med en destruktiv miljö runt omkring sig kan innebära en rad negativa aspekter för den unga flickan, med utebliven skolgång och psykisk dålig hälsa som följd. Då blir det extra viktigt att boen- det man kommer till är en trygg och läkande miljö där stor fokus läggs på personalens kunskaper och omvårdnad.

Personalen arbetar utifrån Bd Cares värdeord LIFE, som också genomsyrar hela verksamheten och dess innehåll.

Bd Cares HVB-hem har 12 platser och erbjuder en individanpassad boendeform där varje ungdoms unika förutsättningar tas i beaktning. Boendet ligger inom gångavstånd från ett stort friluftsområde, badplats, idrottsanläggning och skola. Till Luleå centrum är det cirka en kilometer, där myndigheter och vårdgivande instanser finns.

Kollektivtrafik finns i direkt närhet till HVB-hemmet och Luleå Airport ligger endast 15 minuters bilfärd från boendet. Bd Care tar emot flickor från 13 års ålder och upp till dagen man fyller 18 år, från hela landet och har en handlingsplan redo om hämtning sker från annan ort. På HVB-hemmet har varje flicka sitt eget rum på cirka 20 kvadratmeter.

När man fått flickans förtroende ökar också möjligheten för flickan att känna trygghet och engagemang i sin egen utveckling. Därifrån kan personalen bygga upp en grund för flickan att stå på och då ökar också möjligheten att känna trygghet med andra människor och vidga deras tilltro till andra människor.

Petra SköldFöreståndare