Norrbottnisk Omsorg

HVB-hem i Luleå för flickor

Bd Care är ett specificerat HVB-hem som uteslutande riktar sig till flickor med en psykosocial problematik.

HVB-HEM UTESLUTANDE FÖR FLICKOR I ENLIGHET MED 7 KAP. 1 § FÖRSTA STYCKE 1 SOCIALTJÄNSTLAGEN (2001:453), SoL. TILLSTÅNDET UTFÄRDAS MED STÖD AV 4 KAP. 3 § SoF (2001:927)

– Hem för vård och boende (HVB)
– Särskild bestämmelse om lagen av vård och unga (LVU)
– Akuta placeringar i enlighet med hem för vård och boende (HVB)

Ålder 13 år – 17 år.

VÅRA VÄRDEORD

Ledsaga, Integrera, Förbereda, Engagera.

Personalen arbetar utifrån Bd Cares värdeord LIFE, som också genomsyrar hela verksamheten och dess innehåll.

L

LEDSAGA

Ledsaga och vara ett stöd, utformat efter varje flickas egna förutsättningar.

I

INTEGRERA

Integrera i samhället och få god kännedom om viktiga samhällsfunktioner.

F

FÖRBEREDA

Förbereda för ett självständigt liv med en strukturerad vardag.

E

ENGAGERA

Öka möjligheterna för att flickan ska känna trygghet, optimism och engagemang.

Vårt mål är att Bd Care ska bli ett HVB-hem som hela Sverige känner till och vill placera ungdomar hos.

Maya FjällströmVerksamhetschef

Allmänt info om företaget Bd Care

Läs mer

Enbart för flickor

Efter att ha arbetat med människor i olika utsatta situationer, bestämde sig Maya och Petra att det var dags att starta ett eget HVB-hem och då rikta sig enbart till flickor.

Djur i verksamheten

Utöver de arbetsmetoder som används i Bd Cares olika verksamheter, får ungdomarna även ta del av en annan form av omvårdande inslag.

Arbetsmetoder

Personalen på HVB-hemmet arbetar utifrån en evidensbaserad och lösningsfokuserad inriktning, där alla har ett gemensamt förhållningssätt.

Boendeform

Bd Cares HVB-hem har 12 platser och erbjuder en individanpassad boendeform där varje ungdoms unika förutsättningar tas i beaktning.

LEDSAGA — INTEGRERA — FÖRBEREDA — ENGAGERA