HVB-HEM & STÖDBOENDE I LULEÅ

Norrbottnisk Omsorg

Bd Care har som målsättning att arbeta med hela vårdkedjan. Från att vara ett specificerat HVB-hem som uteslutande riktar sig till flickor med en psykosocial problematik, till en stödboendeverksamhet där man bor på egen hand och fokus ligger på vuxenstöd i vardagen.

HVB-HEM UTESLUTANDE FÖR FLICKOR I ENLIGHET MED 7 KAP. 1 § 1 SOCIALTJÄNSTLAGEN (2001:453), SOL.

– hem för vård och boende (HVB)
– särskild bestämmelse om lagen av vård och unga (LVU)
– akuta placeringar i enlighet med hem för vård och boende (HVB)
– transitplaceringar i samråd med Migrationsverket
– ålder 13 år – upp till dagen man fyller 18 år

STÖDBOENDEPLACERING ENLIGT

– eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16-20 år

VÅRA VÄRDEORD

Ledsaga, Integrera, Förbereda, Engagera.

Personalen arbetar utifrån Bd Cares värdeord LIFE, som också genomsyrar hela verksamheten och dess innehåll.

L

LEDSAGA

Ledsaga och vara ett stöd, utformat efter varje flickas egna förutsättningar.

I

INTEGRERA

Integrera i samhället och få god kännedom om viktiga samhällsfunktioner.

F

FÖRBEREDA

Förbereda för ett självständigt liv med en strukturerad vardag.

E

ENGAGERA

Öka möjligheterna för att flickan ska känna trygghet, optimism och engagemang.

Vårt mål är att Bd Care ska bli ett HVB-hem och ett stödboende som hela Sverige känner till och vill placera ungdomar hos.

Maya FjällströmVerksamhetschef

Allmänt info om företaget Bd Care

Läs mer

Enbart för flickor

Efter att ha arbetat med människor i olika utsatta situationer, bestämde sig Maya och Petra att det var dags att starta ett eget HVB-hem och då rikta sig enbart till flickor.

Djur i verksamheten

Utöver de arbetsmetoder som används i Bd Cares olika verksamheter, får ungdomarna även ta del av en annan form av omvårdande inslag.

Arbetsmetoder

Personalen på HVB-hemmet arbetar utifrån en evidensbaserad och lösningsfokuserad inriktning, där alla har ett gemensamt förhållningssätt.

Boendeform

Bd Cares HVB-hem har 12 platser och erbjuder en individanpassad boendeform där varje ungdoms unika förutsättningar tas i beaktning.

LEDSAGA — INTEGRERA — FÖRBEREDA — ENGAGERA