Norrbottnisk Omsorg

HVB-hem i Luleå för flickor

Bd Care är ett specificerat HVB-hem som uteslutande riktar sig till flickor med en psykosocial problematik.

HVB-HEM UTESLUTANDE FÖR FLICKOR I ENLIGHET MED 7 KAP. 1 § FÖRSTA STYCKE 1 SOCIALTJÄNSTLAGEN (2001:453), SoL. TILLSTÅNDET UTFÄRDAS MED STÖD AV 4 KAP. 3 § SoF (2001:927)

– Hem för vård och boende (HVB)
– Särskild bestämmelse om lagen av vård och unga (LVU)
– Akuta placeringar i enlighet med hem för vård och boende (HVB)

Ålder 13 år – 17 år.

VÅRA VÄRDEORD

Ledsaga, Integrera, Förbereda, Engagera.

Personalen arbetar utifrån Bd Cares värdeord LIFE, som också genomsyrar hela verksamheten och dess innehåll.

L

LEDSAGA

Ledsaga och vara ett stöd, utformat efter varje flickas egna förutsättningar.

I

INTEGRERA

Integrera i samhället och få god kännedom om viktiga samhällsfunktioner.

F

FÖRBEREDA

Förbereda för ett självständigt liv med en strukturerad vardag.

E

ENGAGERA

Öka möjligheterna för att flickan ska känna trygghet, optimism och engagemang.

Vårt mål är att Bd Care ska bli ett HVB-hem som hela Sverige känner till och vill placera ungdomar hos.

Maya FjällströmVD, Bd Care

Allmänt info om företaget Bd Care

Läs mer

Enbart för flickor

Efter att ha arbetat med människor i olika utsatta situationer, bestämde sig Maya och Petra att det var dags att starta ett eget HVB-hem och då rikta sig enbart till flickor.

BD är Norrbottens länsbokstäver.

Care är det engelska ordet för omsorg. Norrbottnisk Omsorg helt enkelt.

Arbetsmetoder

Personalen på HVB-hemmet arbetar utifrån en evidensbaserad och lösningsfokuserad inriktning, där alla har ett gemensamt förhållningssätt.

Boendeform

Bd Cares HVB-hem har 12 platser och erbjuder en individanpassad boendeform där varje ungdoms unika förutsättningar tas i beaktning.

LEDSAGA — INTEGRERA — FÖRBEREDA — ENGAGERA